Pałac w Ciążeniu

Kategoria: noclegi
Pałac w Ciążeniu - filia biblioteki UAM i Dom Pracy Twórczej
ul. Wolności 33
62- 404 Ciążeń

60 miejsc hotelowych

tel.+48 63 276 41 24
typ Pałac