Nadwarciański Park Krajobrazowy

Kategoria: Warto zobaczyć
Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku na powierzchni 13428 ha, w obrębie czterech gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów. Chroni on krajobraz polodowcowy z szeroką pradoliną, której dnem płynie Warta. Rzeka ta zmieniając często swój bieg, pozostawiła w dnie pradoliny liczne starorzecza.
Nadwarciański Park Krajobrazowy bogaty jest w wiele ptaków z gatunków lęgowych, ale także licznych gatunków przelotnych. Na terenie Parku naliczono 236 gatunków ptaków. Oprócz czapli siwej są tu także rzadsze gatunki czaplowatych bąk, bączek, a także ślepowron. W okolicach Policka mieści się kolonia 40 par perkoza zausznika. Spotkać tu można również łabędzie i gęsi gęgawy, cyraneczki, a nawet rożeńca – rzadkiego przedstawiciela kaczek łąkowych. W Parku można też zobaczyć zagrożonego w Europie całkowitym wyginięciem derkacza.
Obszar Parku uznany został za jedną z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce. Zakwalifikowano go też do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy. Międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową „Globaly Important Bird Areas” w roku 1995.
Nadwarciański Park Krajobrazowy to także bardzo bogata roślinność – jest tu ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych – wśród nich 57 gatunków prawnie chronionych, a w tym 40 gatunków podlegających ochronie całkowitej. Spotkać można grzybienie białe tzw. lilie wodne, widłaki, goździki czy grążel żółty. Z pewnością atrakcjami Parku są obiekty położone na jego terenie – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, a przy nim cenny zespół pocysterski, który został wpisany na listę pomników historii czy zrekonstruowany nieopodal średniowieczny gród. Warto również zobaczyć pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu. Obecnie znajduje się tam biblioteka gromadząca największy w Europie zbiór masoników. Cudowna przyroda i krajobrazy stwarzają wspaniałe warunki do zwiedzania i turystyki.
Słupecka Organizacja Turystyczna co roku organizuje imprezę turystyczną pod nazwą „Ekspedycja Nadwarciańska” piesza wędrówka szlakiem Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz imprez turystycznych powiatu słupeckiego i zyskała uznanie oraz wsparcie ze strony samorządu lokalnego. Głównym celem 3-dniowego rajdu jest popularyzacja wiedzy o obszarze chronionym parku, a także propagowanie turystyki pieszej z elementami agroturystyki i ekologii. W promocji ekspedycji i zdobywaniu środków na ten cel organizatorom pomagają władze powiatu oraz gmin, w granicy których położony jest Nadwarciański Park Krajobrazowy. Dodatkową atrakcją dla uczestników imprezy są spływy tratwą flisacką, pobudowaną przez słupeckiego przedsiębiorcę – Krzysztofa Ciepielaka. Ekspedycja Nadwarciańska jest laureatem prestiżowej nagrody za najlepszy polski produkt turystyczny roku 2004. Od 2005 r. co roku odbywają się również znane już w całym kraju i poza jego granicami Festiwale Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej, wykłady popularno-naukowe z dziedziny przyrody, archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Celem dwudniowych Ogólnopolskich Festiwali Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie jest przypomnienie chlubnej przeszłości Lądu oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej. Imprezy te, z reguły organizowane w czerwcu, wpisały się już chlubnie do kalendarza najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Do stałych punktów ich programu należą pokazy dawnych walk i rzemiosł, inscenizacje historyczne, koncerty muzyki dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawy archeologiczne, turnieje szachów średniowiecznych, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie Parku odbywa się również co roku spływ kajakowy na trasie Konin – Ląd. Organizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie, Miejski Zakład Komunikacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Koninie. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Prezydent Miasta Konin i Wójt Gminy Lądek. Zarówno dzieci jak i dorośli, spędzają jedną z czerwcowych sobót korzystając z uroków przyrody i relaksującej atmosfery. Spływ składa się z dwóch części. Pierwsza to rywalizacja sportowa do wysokości promu w Sławsku, a druga część spływu ma charakter rekreacyjny – w Lądzie na uczestników czekają występy artystyczne, ognisko i wspólna zabawa.
Nadwarciański Park Krajobrazowy to nie tylko urokliwe, rozległe tereny, ale także wspaniałe miejsce do odpoczynku, turystyki oraz promocji naszego regionu.