Były obóz

Kategoria: Warto zobaczyć
Na przełomie 1914/1915 roku w pasie przygranicznym niemieccy okupanci zbudowali obóz dla jeńców I wojny światowej. W roku 1918  przetrzymywano w nim również konspiratorów z  Polskiej Organizacji Wojskowej regionu słupeckiego.
Po zakończeniu I wojny światowej obóz był miejscem koncentracji  III batalionu 29 Pułku Strzelców Kaniowskich.
W okresie wojny polsko – bolszewickiej jeńcami obozu byli żołnierze Armii Czerwonej, a po podpisaniu pokoju w Rydze – internowani byli Rosjanie i Ukraińcy z Ukraińskiej Armii Ludowej (był to największy obóz w Polsce w okresie wojny polsko – bolszewickiej). 


wstecz